Solar-nu.nl
Wij denken aan ons milieu, u toch ook?
   Home      Solar & Info
   
 Solar-nu.nl
 
 
                                                      
                                     Info Solar Hybride Techniek 

                                     1.Solar-nu.nl
                                             2.Solar straling in Europa lopend Noord 700 tot Zuid 1900kWh/m2.
                                                (NL-West 1200 tot 1100kWh/m2)
                                             3.NL-Zonuren, West 1800 tot Oost 1550 Uren per jaar.(ZH.1750-1650U.)
                                             4.NL-Straling in kWh per m2. Verloop van West 1200 naar Oost 1100kWh. per jaar.
                                                (ZH.1150-1125kWh.)
                                             5.NL-Zonstraling per m2, som tot 6,5kWh/24h., midden juli meting in Midden NL.
                                             6.Zon instralingsdiagram, Zuid is effectief met procenten verliezen bij andere opstelling.
                                             7.NL Jaaroverzicht met zonuren over de 12 maanden.
                                             8.Energiebehoefte per jaar wereldwijd, met aanbod uranium, aardgas, olie,
                                                kolen met verhouding zonne-energie aanbod.
                                             9.Overzicht Solar paneel prijzen periode 1985 - 2011,
                                                prijsverlaging van $7,0 naar ca. $1,50 per kWh geïnstalleerd vermogen.
                                            10.NL en EU EPC waarde overzicht voor woningen en gebouwen(Isolatiewaarde vs. Energiebehoefte),
                                                periode 1996-2020 met doelstelling Energieneutraal.
                                            11.PV-Solarpanelen kosten en energiekosten in periode 2000-2020.
                                            12.Woning met Solar panelen.
                                            13.Hybride Solar panelen, toplaag is PV Paneel (Electricity),
                                                met hier onder Collector Warmte Wisselaar. (Hot Water), buitenmaten Solarpaneel 1640x 990mm. 
                                            14.Zonnepanelen PV aansluiting op woning Elektranetwerk,
                                                Groep op Meterkast en Gateway ICT verbinding voor PC Internet registratie.
                                            15.Zonnepanelen PV met Omvormer/Converter en aparte groep op centrale meterkast.
                                            16.Zoninstraling diagram bij zoninstraling PV met 200 tot 1000W/m2 met PV productie overzicht.
                                            17.Woning verbruik warmwater 39% en wasmachine 12% is totaal 51% warmwatergebruik,
                                                welke door zonneboiler te produceren.(NL watergebruik is 120 Ltr. p.p. per dag).
                                            18.Zonnepaneel Hybride doorsnede tekening met Leidingschema Warmwater Installatie en CV.
                                            19.Zonnepaneel Hybride en/of Vacuüm Collector tekening met Leidingschema Warmwater
                                                 Installatie en CV
                                            20.Zonnepaneel met Boilerschema met Combiketel nawarming Douchewater en Douche-WTW
                                                 opstelling, welke 65% energie retour levert, waarbij de zonneboiler capaciteit wordt vergroot
                                                 tot 280%
                                            21.Woning doorsnede met PV installatie, Het lijkt simpel, En dat is het ook!
 
                                      2.Solar-nu.nl
                                                 Zonne-energie Elektra(PV) en Warmteproductie(Th) door toepassing van Hybride
                                                 zonnepanelen.
                                                    PV:
                                                PV aansluiting met Omvormer en/of Converter/Inverter genoemd aangesloten op de meterkast,
                                                met en aparte elektrische Groep.
                                                De Regeling van de PV installatie wordt tevens met een Gateway op internet gezet,
                                                en is uitleesbaar met PC, Ipad, Ipod en Iphone en/of Smartphone middels een App.
                                      Th:
                                                Hybride-paneel met Warmtewisselaar aansluiten op Zonnewarmte warmwaterboiler.
                                                Zonnewarmte warmwaterboiler inzetten voor Douche/Bad en Hotfill apparaten warmwater
                                                productie.
                                                Douche-WTW toepassen in de afvoer van de Douche op de 1e etage, brengt 65% warmte terug,
                                                door uitwisseling met koud-water toevoer naar Douche en CV-ketel,
                                                hierbij wordt de boiler voor levering van 35% warmwater aangesproken en de capaciteit van de
                                                zonneboiler vergroot tot 280%.(besparing tot 70m3 aardgas per persoon)
                                                De Zonneboiler heeft een Jaarlijkse levering tot 80% van warmwatergebruik.
                                                (reductie tot 25% Gasverbruik)
                                                De Regeling welke de zonneboiler regelt meet de temperatuur van het Solarpaneel en de
                                                Zonneboiler, zal de Pomp starten als er Warmte geproduceerd wordt door het Zonnepaneel.
                                                De Warmte wordt in de Zonneboiler opgeslagen en bewaard voor gebruik in Douche,
                                                bad of afwas/wasmachine gebruik. CV installatie aanwarming mogelijk in voor/najaar.
                                                De Regeling van de Thermische Installatie wordt tevens met een Gateway op internet gezet,
                                                en is uitleesbaar met PC, Ipad, Ipod en Iphone of Smartphone middels een App.
  
                                                Verdere vragen aan: info@solar-nu.nl